De Staat van het strafrecht cover art

De Staat van het strafrecht

By: Rechtspraak
 • Summary

 • In deze maandelijkse podcast bespreken senior strafrechter Jacco Janssen en wetgevingsadviseur strafrecht Margje van Weerden actuele ontwikkelingen in het strafrecht.
  © 2024 de Rechtspraak
  Show More Show Less
Episodes
 • Aflevering 15: 30 Jaar na de IRT-affaire: terug bij af? Deel 3 Mr.Big
  Feb 6 2024
  Deel 3 in het drieluik over ’30 jaar na de IRT-affaire’. Jacco Janssen en Margje van Weerden vertellen je wie Mr.Big is. Tipje van de sluier; het is een soort Truman-show in het strafrecht. Wat zou de commissie van Traa daarvan hebben gevonden? Verder bespreken ze actualiteiten (ook weer over kroongetuigen) en beantwoorden ze een vraag van een luisteraar. Deze aflevering is het laatste deel van het drieluik en voorlopig de laatste aflevering van de Staat van het strafrecht. Besproken informatie en links: 1. Arrest Hoge Raad in de zaak van Willem Holleeder (https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2024:2) 2. Conclusie AG bij de Hoge Raad in de zaak Willem Holleeder (https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2023:1002) 3. Toezichtrapport PG bij de Hoge Raad over de taakuitoefening door het OM in het kader van het stelsel getuigenbescherming (https://www.hogeraad.nl/actueel/nieuwsoverzicht/2024/januari/toezichtrapport-pg-hoge-raad-taakuitoefening-kader-stelsel/) 4. WAARBORGEN VOOR HEIMELIJK WERK, onderzoek van de commissie Waarborgen Werken Onder Dekmantel (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2023/10/20/tk-bijlage-4-commissie-waarborgen-werken-onder-dekmantel) 5. Mr. Big a. Arrest Hoge Raad in de Kaatsheuvelzaak (https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2019:1982) b. Arrest Hoge Raad in de Posbankzaak (https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2019:1983) c. Arrest Hoge Raad in de Shredderzaak (https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2023:1700) d. Arrest Hof (na verwijzing ) in de Kaatsheuvelzaak (https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2022:205) e. Arrest Hof (na verwijzing ) in de Posbankzaak (https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2021:293)
  Show More Show Less
  1 hr
 • Aflevering 14: 30 Jaar na de IRT-affaire: terug bij af? Deel 2 de kroongetuige
  Dec 21 2023
  Dit is deel II van de drie-delige serie '30 jaar na de IRT-affaire; terug bij af?!'. In dit deel bespreken strafrechter Jacco Janssen en wetgevingsadviseur Margje van Weerden de kroongetuigenregeling. Hoe zit die in elkaar en wat gaat er veranderen? Wat zijn de risico's en hoe bekijken we dit alles in het licht van de lessen van de commissie Van Traa? Verder is er natuurlijk een actualiteitenrubriek en beantwoorden ze een vraag van een luisteraar. Deze aflevering is het tweede deel van een drieluik: In de volgende aflevering staat de MrBig-methode centraal. Besproken informatie en links: 1. Brief regering: Personeelskrapte en capaciteitsproblematiek gevangeniswezen (https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z19542&did=2023D47584) 2. EHRM 21 november 2023, ECLI:CE:ECHR:2023:1121JUD005689617 (LAURIJSEN/Nederland) (https://hudoc.echr.coe.int/#{%22itemid%22:[%22001-228986%22]}) 3. Besluit getuigenbescherming (https://wetten.overheid.nl/BWBR0019359/2018-08-01) 4. Aanwijzing toezeggingen aan getuigen in strafzaken (https://wetten.overheid.nl/BWBR0043568/2020-06-01) 5. Arresten Hoge Raad in Passageproces (kroongetuigen) (https://www.hogeraad.nl/actueel/nieuwsoverzicht/2019/april/veroordelingen-passage-verdachten-in-stand/) 6. Advies AG aan Hoge Raad in zaak Willem Holleeder (kroongetuigen) (https://www.hogeraad.nl/actueel/nieuwsoverzicht/2023/november/advies-ag-hoge-raad-veroordeling-opgelegde-levenslange-gevangenisstraf/) 7. Uitspraken in 'Zwembadmoord, rechtbank Noord-Nederland (https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Noord-Nederland/Nieuws/Paginas/Uitspraak-in-zogeheten-Zwembadmoord.aspx) 8. Kamerbrief over verbetering kroongetuigenregeling (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/11/04/tk-verbetering-kroongetuigenregeling) 9. Bewaken en beveiligen. Lessen uit drie beveiligingssituaties (https://onderzoeksraad.nl/onderzoek/bewaken-en-beveiligen-lessen-uit-drie-beveiligingssituaties/) 10. Kabinetsreactie 31 maart 2023: Vernieuwing stelsel bewaken en beveiligen en reactie OvV-rapport bewaken en beveiligen: https://open.overheid.nl/documenten/ronl-df1b280a9f517dc9ae16a4139815b4a01e748f57/pdf 11. De impact van de kroongetuigenregeling op de veiligheid en praktijkvoering van advocaten - rapport van de Universiteit Leiden oktober 2023 (https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/handle/1887/3665581)
  Show More Show Less
  49 mins
 • Aflevering 13: 30 Jaar na de IRT-affaire: terug bij af? deel 1
  Oct 27 2023
  Dertig jaar geleden stond het land op zijn kop vanwege de IRT-affaire. ‘Een crisis in de opsporing!’, zo concludeerde de commissie van Traa. Hoe zat het ook alweer? Wat waren de belangrijkste lessen van Van Traa? Volgen we die nog of herhaalt de geschiedenis zich? In deze aflevering zetten strafrechter Jacco Janssen en wetgevingsadviseur Margje van Weerden uiteen wat de IRT-affaire was, wat de conclusies van Van Traa waren en bespreken ze of de lessen van toen nog gevolgd worden. Daarbij gaan ze specifiek in op de inzet van de criminele burgerinfiltrant. Ook is er natuurlijk een actualiteitenrubriek waarin wordt ingegaan op het arrest van de HR in de Thijs H-zaak en op de vraag wat er gebeurt als je als advocaat het uitroepen van de zaak niet hoort. Ten slotte beantwoorden Jacco en Margje een vraag van een luisteraar, over de Gifmoord-zaak. Deze aflevering is het eerste deel van een drieluik: In de volgende afleveringen staan de kroongetuige en de MrBig-methode centraal. Besproken informatie en links: Arrest HR in Thijs H: Veroordeling van Thijs H. wegens drievoudige moord blijft in stand (https://www.hogeraad.nl/actueel/nieuwsoverzicht/2023/oktober/veroordeling-thijs-wegens-drievoudige-moord-blijft-stand/) - Hoge Raad Conclusie AG 5/9/2023; ECLI:NL:PHR:2023:719, Parket bij de Hoge Raad, 22/00289 (https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:PHR:2023:719) (rechtspraak.nl) Het rapport van de commissie Van Traa: Rapport 'Inzake opsporing' van de Enquêtecommissie Opsporingsmethoden - Enquête Opsporingsmethoden (https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vi3ag2fq9wzc) - Parlementaire monitor Het rapport van de commissie Sorgdrager (waarborgen werken onder dekmantel): Politie | Tweede Kamer der Staten-Generaal (https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z17980&did=2023D43377) Mogelijk komt er nog een vervolg, want de klus van commissie zit er nog niet op. Aanwijzing opsporingsbevoegdheden: wetten.nl - Regeling - Aanwijzing opsporingsbevoegdheden - BWBR0035498 (https://wetten.overheid.nl/BWBR0035498/2014-09-01) (overheid.nl) Circulaire bijzondere opsporingsgelden: wetten.nl - Regeling - Circulaire bijzondere opsporingsgelden - BWBR0036094 (https://wetten.overheid.nl/BWBR0036094/2015-01-01) (overheid.nl) Brief minister van Justitie 10/3/03: Kamerstuk 27834, nr. 28 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27834-28.html) (officielebekendmakingen.nl) Motie Kalsbeek-Jasperse: Kamerstuk 25403, nr. 33 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25403-33.html) (officielebekendmakingen.nl) Motie Recourt: Motie Recourt c.s. over de inzet van een criminele burgerinfiltrant - Rechtsstaat en Rechtsord (https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vji7c42g56r7)e - Parlementaire monitor Vonnis Rb NN (Vidar): ECLI:NL:RBNNE:2022:3287, Rechtbank Noord-Nederland, 18/730071-20 (https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBNNE:2022:3287&showbutton=true&keyword=RBNNE%253a2022%253a3287&idx=1) (rechtspraak.nl) (1 van de vonnissen) Vonnis Rb ZWB (Gifmoord): Verdachte overleden: rechtbank verklaart OM niet-ontvankelijk (https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Zeeland-West-Brabant/Nieuws/Paginas/Verdachte-overleden-rechtbank-verklaart-OM-niet-ontvankelijk-.aspx) (rechtspraak.nl)
  Show More Show Less
  58 mins

What listeners say about De Staat van het strafrecht

Average customer ratings

Reviews - Please select the tabs below to change the source of reviews.